Zmiany danych Abonenta

Przeprowadzenie zmiany danych Abonenta (nie obejmujących numer PESEL/NIP) jest możliwe za pomocą:

  • Wiadomości przesłanej z autoryzowanego adresu email Abonenta na adres info@rejestracjadomen.pl bez konieczności załączania żadnych dokumentów.
  • Formularza do aktualizacji danych, wypełnionego i podpisanego przez Abonenta, przesłanego w formie skanu na adres: info@rejestracjadomen.pl. Formularz do aktualizacji danych można pobrać TUTAJ

Jeżeli następuje zmiana autoryzowanego adresu email niezbędne są dodatkowe załączniki, o których mowa poniżej. W wypadkach niejasnych zastrzegamy sobie również prawo do żądania dodatkowych dokumentów.

Wymagane załączniki:

  • dla osób fizycznych – jeden wybrany dokument: prawo jazdy, rachunek za usługi komunalne (prąd, woda, gaz), rachunek za usługi telekomunikacyjne (telewizja, dostęp do Internetu, telefon), karta stałego klienta, legitymacja szkolna, studencka, ubezpieczeniowa, członkowska, zawodowa, ubezpieczenie zdrowotne, karta biblioteczna, świadectwo pracy, książeczka wojskowa, dokument tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi : dowód osobisty, paszport, dokument pobytu dla cudzoziemców, książeczka żeglarska.
  • dla spółek cywilnych – kopię aktualnej umowy spółki lub podpisy wszystkich wspólników spółki na wniosku.

Jeżeli zmiana dotyczy numeru PESEL/NIP, należy wykonać cesję domeny na nowe konto abonenckie. Pełna procedura cesji opisana jest TUTAJ