Zmiana DNS

W celu dokonania modyfikacji DNS domeny należy w panelu Abonenta domeny przejść do zakładki: Domeny > Edycja DNS domeny:

Następnie jeśli usługa hostingowa znajduje się w Rejestracjadomen.pl wybieramy Aktualizacja delegacji (przypisanie Grupy serwerów DNS) i wybieramy z listy csp3222-rejestracjadomen.pl > klikamy Zapisz.

Jeśli usługa hostingowa jest u innego usługodawcy wybieramy: Aktualizacja delegacji  dla domeny > Wpisujemy DNS podane przez usługodawcę hostingowego > Klikamy zapisz.

Jeśli potrzebujesz dokonać przekierowania domeny, lub skorzystać z naszej strefy DNS w celu dodania dodatkowych rekordów DNS na domenie skorzystaj z opcji Konfiguracja strefy DNS lub Zaawansowana konfiguracja DNS. Uwaga! z tych opcji należy korzystać w przypadku gdy domena nie jest zaparkowana na innych DNS’ach i nie korzystasz z żadnego usługodawcy hostingowego.