Zarejestrowanie domeny

Zarejestrowanie domeny jest pewną procedurą, która mówi o tym, że nabywają Państwo prawa do jej wyłączności i dysponowania w nią w indywidualny sposób w określonym przedziale czasowym. Rejestracja domeny nie jest równoznaczna z wykupieniem wieczystego prawa własności. Istnieją minimalne i maksymalne okresy rejestracji danej domeny (od 1 do 10 lat). Należy pamiętać o odnowieniu domeny przed upływem daty jej wygaśnięcia.