Właściciel domeny

Informacje kim jest Właściciel domeny uzyskujemy przy pomocy bazy WHOIS. Baza ta jest dostępna na naszej stronie RejestracjaDomen.pl

Wyświetlane dane to m.in.:
Nazwa Abonenta domeny
Adres Abonenta
Data rejestracji i aktualizacji
Nazwy serwerów nazw (DNS), na których umieszczona jest domena

o    Dla domen polskich możliwe jest uzyskanie informacji o Abonencie domeny zarejestrowanym jako firma oraz Abonencie – osobie fizycznej, o ile wyraził/a na to zgodę.

o    Dla domen europejskich możliwe jest uzyskanie informacji o Abonencie domeny zarejestrowanym jako firma, natomiast, w przypadku osób fizycznych, wyświetlany jest jedynie autoryzowany adres e-mail.

o    Dla domen globalnych możliwe jest uzyskanie informacji o Abonencie domeny, niezależnie od jego statusu prawnego (firma czy osoba fizyczna), chyba że Abonent nie wyraził zgody na ich publikację.

o    W przypadku domen narodowych zasady publikowania danych są ustalane przez każdy z rejestrów krajowych samodzielnie.