wildcard

Wildcard jest opcją certyfikatów dv, ov oraz ev pozwalającą na ochronę subdomen drugiego rzędu opartych o certyfikowaną domenę. Daje to większą elastyczność oraz oszczędność dla usługodawców tworzących serwisy WWW. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż certyfikat wildcard nie zabezpiecza trzeciego i kolejnych rzędów subdomen (np. trzeci.drugi.pierwszy.pl). Cena opcji wildcard jest zdecydowanie droższy w stosunku do jego standardowego odpowiednika ma to jednak stosowne uzasadnienie.