Walidacja wnioskodawcy

Walidacja wnioskodawcy polega na sprawdzeniu, czy dane podane w formularzu aplikacyjnym są zgodne z danymi rzeczywistymi.
Dla certyfikatów typu DV sprawdza się, czy aplikant posiada prawa własności do domeny, dla której ma zostać wydany certyfikat.
Dla certyfikatów OV sprawdzana jest również tożsamość oraz fizyczny adres podmiotu aplikującego.
W przypadku certyfikatów EV weryfikowana jest pełna tożsamość aplikanta oraz niezbędne są dodatkowe dokumenty – ich zakres zależy od wymogów wystawcy certyfikatu.