Serwer dns

Serwer DNS lub serwer nazw DNS (z ang. Domain Name System) to w praktyce nazwy serwerów zawierających konfigurację całej domeny – muszą być zawsze przypisane do domeny, aby przeglądarka internetowa „wiedziała”, gdzie szukać zawartości strony, wysłać emaila itp. Wszelkie rekordy domeny (np. A, MX, CNAME) konfiguruje się właśnie na serwerze DNS. DNS zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP a także realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom. Krótko mówiąc: DNS „tłumaczy” ciąg używanych przez Internautów znaków (złożonych z liter i cyfr) – nazw domen na ciąg cyfr – znaków rozpoznawalnych przez sieć komputerową.
Światowy system nazw domenowych składa się z wielu instytucji administrujących:
ICANN – (z ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów zajmuje się między innymi przyznawaniem nazw domen Internetowych oraz nadzorem dotyczącym działania serwerów DNS. Jest to prywatna organizacja non-profit. ICANN zajmuje się administrowaniem adresami IP, zarządzaniem domenami, serwerami DNS najwyższego poziomu, przyznawaniem parametrów protokołom internetowym.
EurID – (z ang. European Registry for Internet Domains) sprawuje nadzór nad domeną .eu oraz subdomenami.
NASK – (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) sprawuje nadzór nad domeną .pl oraz subdomenami.Rządy poszczególnych krajów sprawują nadzór nad domenami swoich państw. Zwykle przekazują zarządzanie wyspecjalizowanym instytucjom. W Polsce jest to NASK , natomiast dla domen „rządowych” typu gov.pl – IPPT PAN.