pieczęć bezpieczeństwa

Pieczęć bezpieczeństwa to dodatkowy znak graficzny informujący użytkowników serwisu o zaszyfrowanym bezpiecznym połączeniu.
Stanowi dodatkowy dowód dla odwiedzających dany serwis, iż serwis ten jest chroniony certyfikatem SSL.
W zależności od rodzaju certyfikatu, wystawcy certyfikatu – pieczęcie bezpieczeństwa mogą być bezpłatne lub dodatkowo płatne (podlegające oddzielnym zamówieniom).