ov

OV ( Organization Validation) jest to drugi co do stopnia poziom walidacji certyfikatu SSL. Przed rejestracją certyfikatu konieczne jest wygenerowanie klucza CSR oraz PrivateKey. Następnie wnioskodawca jest sprawdzany czy posiada prawa własności do certyfikowanej domeny  oraz weryfikowana jest jego tożsamość łącznie z fizycznym adresem.  Certyfikaty OV skierowane są do średniej wielkości serwisów wymagających gwarancji bezpieczeństwa.