Opcja na domenę

Opcja na domenę to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Takie zwolnienie się domeny do puli domen wolnych może odbyć się wskutek zaniedbania poprzedniego Abonenta, co do konieczności wniesienia opłaty na następny okres abonamentowy. Usługa w ramach wnoszonej opłaty zakładana jest na okres 3 lat i dotyczy tylko domen polskich. Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient, po wykupieniu usługi, tylko czeka na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja o realizacji usługi przychodzi do Klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK, jak i z naszego systemu. Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny w przeciągu 10 dni od momentu wygenerowania się faktury proforma (plus 4 dni na ewentualne reklamacje, po tym okresie rezerwacja wygasa). Opłata za usługę opcji wynosi 35 zł netto , usługa rejestracji domeny po zrealizowaniu opcji płatna jest jako osobna usługa według obecnie obowiązującego cennika. Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych, analogicznie nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne, co do własności prawa do domeny. Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji następuje w momencie zaksięgowania środków przez system księgowy naszego serwisu. Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.