Na jaki rachunek należy dokonywać opłat za otrzymywane faktury

Wszelkie opłaty powinny być dokonywane na rachunek:

ING BANK: 61 1050 1025 1000 0090 8000 6225

Ponieważ płatności rozpoznawane są przez system komputerowy prosimy o podawanie w tytule płatności następującej treści:FP-CS…….Przyspieszy to wykonanie usługi.