Minimalne wymagania sprzętowe G Data

Minimalne wymagania sprzętowe G Data do prawidłowego funkcjonowania są następujące:

  • System Windows 8.1, 8, 7 lub Vista (32/64-bit), od 1 GB RAM
  • System Windows XP z dodatkiem SP 2 (tylko 32-bit), od 512 MB RAM