Klucz prywatny

Klucz prywatny jest generowany w jednym procesie z plikiem CSR. Jest instalowany w certyfikatem SSL otrzymanym od wystawcy certyfikatu.
Należy zachować klucz prywatny w bezpiecznym miejscu.
Nie ma możliwości powtórnego wygenerowania klucza prywatnego (jego utrata oznacza brak możliwości zainstalowania certyfikatu).
W przypadku utraty klucza prywatnego niezbędne jest złożenie nowego zamówienia na podstawie nowego pliku CSR.
Wówczas zostanie wygenerowany nowy klucz prywatny.