klucz csr

Klucz csr tzw. ( Certificate Signing Request), jest to niezbędny plik do wygenerowania certyfikatu. Zawiera w sobie konieczne informacje w postaci kilkuset bajtów wymagane do weryfikacji przez tzw. Certificate Authority . Stworzony klucz csr jest jednym z pierwszych niezbędnych kroków do przeprowadzenia całej procedury. Wygenerowanie pliku csr może odbywać się przez program korzystający z certyfikatu lub udostępniony dla użytkownika generator.