Jak zmienić IP

Zasady tego jak zmienić IP zależą od rodzaju domeny dla której chcieliby Państwo dokonać tego typu zmiany:

o    dla domeny polskiej oraz europejskiej: należy zalogować się w panelu Abonenckim, następnie, w sekcji Domeny, kliknąć w nazwę domeny – pojawią się wszystkie DNS-y oparte na domenie. W pustym polu należy wpisać nowy adres IP i zatwierdzić go przyciskając ikonę ołówka. Następnie można nieaktualny adres usunąć przyciskiem „X”.

o    dla domeny globalnej: należy napisać na adres info@rejestracjadomen.pl prośbę o zmianę IP przypisaną do DNS-a podając jego nazwę oraz nowe IP serwera; wiadomość powinna być przesłana z autoryzowanego adresu email.