Transfer domeny globalnej

Aby przeprowadzić Transfer domeny globalnej do naszego serwisu niezbędny jest kod Authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu, w Panelu Abonenckim w sekcji Transfer domen> dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj globalne, gdzie należy wpisać kod Authinfo oraz zatwierdzić transfer. W momencie transferu domeny globalnej wymagane jest jej odnowienie – opłata za transfer równa jest kosztowi rocznego odnowienia oraz wydłuża jej ważność o rok, tak więc nie przepada obecny okres abonamentowy oraz nie jest to dodatkowa opłata.
Po opłaceniu proformy za transfer domeny wysłany zostaje E – mail z prośbą o potwierdzenie transferu do Administrative Contact (zazwyczaj jest to dotychczasowy Rejestrator). Kontakt administracyjny ma na potwierdzenie transferu 5 dni. Sam proces transferu domeny globalnej trwa do 10 dni.

Jeżeli bezpośrednio po potwierdzeniu transfer wygasa oznacza to, że kod jest niepoprawny i należy go zweryfikować u dotychczasowego Rejestratora.