Generowanie CSR

Automatyczne generowanie CSR –  aby wygenerować poprawny plik CSR można użyć gotowego generatora dostępnego z Panelu Administracyjnym w sekcji Certyfikaty SSL >> Generuj CSR/klucz prywatny.