Generowanie certyfikatu SSL

Generowanie certyfikatu SSL zależy od rodzaju, o jaki ubiega się podmiot.
Dla certyfikatów typu DV proces przeprowadzany jest automatycznie a cały proces nie powinien trwać dłużej niż 24 godziny robocze (zwykle jest to kilka godzin).
W tym wariancie weryfikowane jest jedynie prawo własności do domeny, dla której certyfikat powinien być wystawiony.
Klient proszony jest o potwierdzenie danych i zaakceptowanie warunków wystawienia certyfikatu w mailu wysłanym przez wystawcę certyfikatu.
Dla certyfikatów typu OV realizacja zamówienia trwa maksymalnie do 7 dni roboczych (zwykle jest to 5 dni).
Weryfikowane są nie tylko prawa własności do domeny, lecz także tożsamość aplikanta (na podstawie dodatkowych dokumentów, ogólnie dostępnych baz danych).
Nierzadko Klient proszony jest przez organizację certyfikującą do dostarczenia dokumentów założycielskich firmy przetłumaczonych na język angielski.
Wymiana dodatkowych dokumentów odbywa się bezpośrednio pomiędzy Klientem a organizacją wystawiającą certyfikat.
Dla certyfikatów typu EV procedura składania zamówienia zamyka się zwykle w 10 dniach roboczych. Weryfikowane są prawa własności do domeny, tożsamość aplikanta oraz jego działalność. Organizacja certyfikująca wysyła na wskazany adres Klienta listę dokumentów niezbędnych do dostarczenia. W celu szybszej realizacji zlecenia Klient proszony jest o oznaczenie dokumentów numerem zlecenia przed wysłaniem do organizacji wystawiającej certyfikat.
Uwaga! Za każdym razem należy upewnić się, iż dane wnioskodawcy są identyczne z danymi wpisanymi w bazie WHOIS dla domeny.