Domeny funkcjonalne

Domeny funkcjonalne narodowe łączą cechy domeny globalnej i narodowej: np. com.pl, org.uk, gov.de. W przypadku narodowych domen takich jak, .uk, .ki, .nz, .sb, .za wyłącznie ich funkcjonalne rozszerzenia są dostępne dla osób i podmiotów nie zamieszkałych lub nieprowadzących działalności gospodarczej na terenie danego kraju.