certyfikat

Certyfikat zapewnia bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych w Internecie np. w trakcie logowania użytkowników lub dokonywania sprzedaży w sklepie internetowym. Jest również narzędziem uwiarygadniającym strony WWW za pomocą zaszyfrowanej komunikacji  komputerów. Do uzyskania jakiegokolwiek certyfikatu konieczna jest wcześniejsza szczegółowa weryfikacja podmiotu starającego się o tego typu zabezpieczenie. Certyfikat może posiadać różne rodzaje poziomu walidacji: DV (Domain Validation), OV ( Organization Validation), EV ( Extended Validation). Im mocniejsze zabezpieczenie tym wyższa cena. Na rynku istnieje kilka zaufanych, globalnych firm, które dają możliwość zakupienia różnego rodzaju certyfikatów z jednoczesnym ich ubezpieczeniem w przypadku gdy będzie konieczna jego aktualizacja. Kwota gwarancyjna sprzedawcy zapewniająca  braku możliwości złamania używanego szyfru wynosi do ok. 1,5miliona USD. Przed złożeniem zamówienia należy zastanowić się czy d będzie on również miał służyć do zabezpieczenia subdomen, jeśli tak należy w tym celu wykorzystać  tzw. certyfikat wildcard. W trakcie procesu składania zlecenia konieczne jest wcześniejsze  założenie skrzynki opartej o certyfikowaną domenę zaczynając się od : admin, administrator, hostmaster, webmaster lub postmaster) dodatkowo niezbędne będzie wygenerowanie klucza CSR oraz PrivateKey. Dalsza procedura jest często zależna od zamawianego certyfikatu.